2012 PLAYOFFS-GM#5-TWHS (V) vs Tomball (H) Won 12-5, May 12, 2012 - Sam Houston State University - txmann